รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,073 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,100,959 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,633 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 169 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,215 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 214 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,759 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,677 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 2,000,502 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,538 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 79,780 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,847 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(704) ปริมณฑล (407) จังหวัดอื่น ๆ (4,736)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(1) กทม.(5) สตูล(2) ภูเก็ต(2) และ สระแก้ว(45)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 45 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 260.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 235.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.34)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,643 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 799,137 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 520,706 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 545 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,067 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,614,480 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,501 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,038 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,922 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 68,832 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 62,830 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,109 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,544 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม