รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,559 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,094,886 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,543 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 752 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,158 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 225 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,545 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,645 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 64 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,993,964 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,875 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,277 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,768 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(609) ปริมณฑล (433) จังหวัดอื่น ๆ (4,726)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(1) กทม.(2) ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(35)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 35 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 260.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 235.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.38)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,187 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 798,551 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 520,213 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 562 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,058 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,608,979 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,144 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,009 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,918 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,322 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 61,346 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,450 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,407 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม