รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,335 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,088,327 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,092 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,119 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 206 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,320 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,581 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,987,089 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,218 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,657 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,298 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(672) ปริมณฑล (471) จังหวัดอื่น ๆ (5,155)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่เชียงราย(1) กทม.(2) ภูเก็ต(3) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 259.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 234.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,899 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 798,242 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,586 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 519,731 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 581 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,049 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,602,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,755 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,977 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,914 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,818 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 59,840 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,811 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,243 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม