รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,857 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,081,992 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,349 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 228 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,112 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 269 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,114 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,544 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,979,871 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,318 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 81,577 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,618 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(734) ปริมณฑล (439) จังหวัดอื่น ๆ (4,445)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กทม.(4) ภูเก็ต(2) สตูล(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศออสเตรีย 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 259 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 234.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.46)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 86,016 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 796,319 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,993 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 519,102 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 596 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,041 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,597,080 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,594 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,943 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,909 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 64,482 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 54,689 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,132 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,118 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม