รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,126 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,076,135 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,891 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,101 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 123 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,845 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,489 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,972,553 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,748 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 83,089 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,014 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(765) ปริมณฑล (279) จังหวัดอื่น ๆ (3,970)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) กทม.(4) ภูเก็ต(1)และ นครราชสีมา(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 258.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 233.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.50)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,156 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 794,864 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,064 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 518,471 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 692 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,034 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,591,486 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,885 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,904 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,905 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 63,159 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 54,689 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,951 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม