รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,428 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,071,009 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,732 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 553 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,093 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 133 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,722 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,436 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,964,805 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,882 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85,768 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,865 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(815) ปริมณฑล (380) จังหวัดอื่น ๆ (4,670)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(1) กทม.(3) สตูล(3) ภูเก็ต(1)และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 257.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 232.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.26)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,484 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 793,651 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 291 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 517,922 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 692 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,025 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,586,601 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,854 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,867 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,900 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 62,160 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 54,689 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,889 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,761 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม