รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,006 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,064,581 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,003 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 771 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,083 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 224 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,589 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,387 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,956,923 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,591 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 87,271 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,227 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(756) ปริมณฑล (496) จังหวัดอื่น ๆ (4,975)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) กทม.(4) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนปาล 1 ราย
 • จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 257.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 232.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.27)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,633 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 793,539 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,764 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 517,395 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 692 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,011 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,581,747 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,859 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,826 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,896 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 61,239 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 53,774 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,531 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,685 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม