รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,595 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,057,575 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,142 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,075 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 215 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,365 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,358 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,949,332 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,478 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 87,885 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,357 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(768) ปริมณฑล (471) จังหวัดอื่น ๆ (5,118)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(4) กทม.(3) ภูเก็ต(2) นราธิวาส(1) สตูล(3) สระแก้ว(2) เชียงราย(1) และ เชียงใหม่(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 256.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111,829 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 791,098 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,883 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 516,770 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 722 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,000 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,575,888 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,355 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,786 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,891 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,895 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 53,218 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,625 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,578 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม