รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,855 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,050,980 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,374 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,057 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 245 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 314,150 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,305 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,940,854 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,655 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 89,821 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,619 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(806) ปริมณฑล (487) จังหวัดอื่น ๆ (5,326)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) กทม.(3) ภูเก็ต(4) เชียงราย(2) และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศจอร์เจีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 256.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.33)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,146 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 789,155 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,919 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 516,146 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 774 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,989 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,569,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,380 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,741 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,887 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,798 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 52,124 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,223 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,476 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม