รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,901 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,044,125 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,423 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,045 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 319 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,905 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,254 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,933,199 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,556 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,672 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,742 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(878) ปริมณฑล (435) จังหวัดอื่น ๆ (5,429)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) กทม.(3) ภูเก็ต(3) เชียงราย(1) สระแก้ว(3) จันทบุรี(3)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 255.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 231 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.37)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104,702 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 787,984 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,197 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 515,559 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 827 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,975 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,563,153 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,288 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,687 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,881 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 57,397 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 50,727 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,849 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,337 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม