รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,947 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,030,700 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,662 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,018 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 221 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,323 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,918,452 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,943 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 92,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,883 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(854) ปริมณฑล (375) จังหวัดอื่น ๆ (4,654)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) กทม.(5) ภูเก็ต(2) ชลบุรี(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 254.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 230.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.41)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70,823 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 784,779 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 513,962 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 878 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,946 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,551,452 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,143 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,588 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,872 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 55,018 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 48,356 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,616 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,183 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม