รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,343 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,024,753 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 5,926 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 188 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 6,007 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 217 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 313,102 ราย)
  เสียชีวิตรวม 20,081 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 45 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,910,509 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,663 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 94,163 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,143 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(790) ปริมณฑล (391) จังหวัดอื่น ๆ (4,962)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) ภูเก็ต(1) ชลบุรี(3) ตาก(1) เชียงราย(3) สระแก้ว(1)และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมัน 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 254 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 229.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,193 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 783,565 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 513,262 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 921 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,929 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,546,309 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,162 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,536 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,867 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54,192 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 47,535 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,176 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,082 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม