รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,057 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,011,331 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,508 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,986 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 336 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,593 ราย)
  เสียชีวิตรวม 19,989 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,895,929 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,393 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,413 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,844 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(667) ปริมณฑล (515) จังหวัดอื่น ๆ (5,662)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) ภูเก็ต(1) กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(2) และ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 253.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 228.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.44)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90,208 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 782,933 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 423 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 511,717 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 954 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,899 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,535,338 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 6,517 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,421 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,856 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52,175 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 45,523 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,982 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,930 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม