รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,305 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,004,274 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,651 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 320 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,971 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 323 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,257 ราย)
  เสียชีวิตรวม 19,934 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,888,536 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,900 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,804 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
6,974 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(674) ปริมณฑล (443) จังหวัดอื่น ๆ (5,857)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ตราด(1) ภูเก็ต(3) ชลบุรี(1) เชียงราย(2) จันทบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 252.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 228.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.47)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,596 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 780,775 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 510,725 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 963 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,882 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,528,821 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,323 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,358 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,850 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 50,977 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 44,326 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,162 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,849 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม