รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,859 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,912,024 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,247 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 330 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,833 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 269 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 309,301 ราย)
  เสียชีวิตรวม 19,205 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,792,128 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,253 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 100,691 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(630) ปริมณฑล (648) จังหวัดอื่น ๆ (7,238)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(2) นราธิวาส(1) กำแพงเพชร (3)และ ประจวบคีรีขันธ์(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 5 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 247.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 223.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.58)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,787 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 766,117 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,958 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 499,321 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 821 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18 ,664 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,466,663 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,854 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 118,427 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,781 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 39,586 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 32,966 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,227 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,030 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม