รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,224 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,903,165 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 126 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,820 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 259 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 309,032 ราย)
  เสียชีวิตรวม 19,158 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 88 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,783,875 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,305 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 100,132 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,091 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(758) ปริมณฑล (560) จังหวัดอื่น ๆ (7,773)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(1) สมุทรปราการ(1) ตาก(2) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 246.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 223.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.59)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80,469 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 765,722 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,189 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 498,605 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 871 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18 ,644 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,460,809 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,060 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 118,321 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,773 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,728 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 32,109 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,899 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,966 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม