รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,727 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,821,579 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,072 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,727 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 558 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 304,537 ราย)
  เสียชีวิตรวม 18,559 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 73 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,699,934 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,075 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,086 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,630 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,010) ปริมณฑล (663) จังหวัดอื่น ๆ (7,957)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 26 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(6) กรุงเทพฯ(2) เชียงราย(1)นราธิวาส(1) สตูล(9) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 10 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 220 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.64)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79,442 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 751,792 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,359 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,901 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,157 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,444 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,407,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,516 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,201 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,693 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,606 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 27,001 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,646 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,416 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม