รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,918 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,811,852 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,195 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,701 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 664 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 303,979 ราย)
  เสียชีวิตรวม 18,486 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 79 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,689,859 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,878 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,507 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,859 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,020) ปริมณฑล (595) จังหวัดอื่น ๆ (7,244)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(6) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) ประจวบคีรีขันธ์(6) และ ตาก(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 10 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 219.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,809 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 748,652 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,936 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,008 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,254 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,416 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,401,866 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,745 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,035 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,681 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,971 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 26,368 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,034 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,344 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม