รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,648 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,772,838 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,873 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,645 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 650 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 302,038 ราย)
  เสียชีวิตรวม 18,205 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,647,255 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,794 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 107,378 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,523 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,077) ปริมณฑล (766) จังหวัดอื่น ๆ (8,680)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) ชลบุรี(2) กรุงเทพฯ(1) ประจวบคีรีขันธ์(1)และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 240.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 218 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.56)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92,966 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 743,880 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,003 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 38 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 485,646 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,394 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,297 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,377,033 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,420 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 116,140 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,610 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 31,188 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 24,594 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,797 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,043 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม