รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,276 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,751,704 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,413 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 52 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,589 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 677 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 300,521 ราย)
  เสียชีวิตรวม 18,029 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 112 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,625,750 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,407 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 107,925 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,090 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,095) ปริมณฑล (765) จังหวัดอื่น ๆ (9,230)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 52 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(4) ปทุมธานี(29)และ สระแก้ว(18)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 31 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 217.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,206 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 739,762 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,180 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 39 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 482,803 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,396 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,222 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,361,529 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,950 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,607 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,559 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,964 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 23,371 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,461 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,869 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม