รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,445 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,730,364 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,987 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,528 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 244 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 299,063 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,835 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,604,355 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,452 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,174 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,231 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,170) ปริมณฑล (808) จังหวัดอื่น ๆ (7,253)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(10) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 8 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 216.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.48)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,466 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 734,611 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,186 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479,848 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,162 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,346,303 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,709 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,068 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,527 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,849 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 22,261 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,619 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,670 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม