รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,035 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,720,919 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,515 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 756 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,819 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,751 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 60 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,592,903 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,590 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,916 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,160) ปริมณฑล (962) จังหวัดอื่น ๆ (7,794)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) ตาก(1) ประจวบคีรีขันธ์(5) ปทุมธานี(28) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวีเดน 28 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.44)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,694 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,575 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,018 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478,651 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,455 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,134 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,339,594 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,373 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,810 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,506 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,540 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,956 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,528 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,555 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม