รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,817 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,710,884 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,055 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 63 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,476 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 649 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,063 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,691 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,582,313 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,981 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,880 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,704 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,185) ปริมณฑล (876) จังหวัดอื่น ๆ (8,643)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 63 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ปทุมธานี(54) สระแก้ว(6) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวีเดน 54 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.41)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,357 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,058 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,940 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 477,333 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,104 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,332,221 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,743 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,571 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,482 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,607 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,025 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,513 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,442 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม