รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,630 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,700,067 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,881 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 67 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,413 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 673 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 297,414 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,607 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 73 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,572,332 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,542 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,128 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,554 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,280) ปริมณฑล (904) จังหวัดอื่น ๆ (8,370)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(2) สระแก้ว(4) นราธิวาส(1) และ ปัตตานี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.39)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106,298 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 732,477 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,870 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 25 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 475,885 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,423 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,068 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,323,478 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,751 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,351 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,459 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,607 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,025 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,806 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,337 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม