รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,140 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,689,437 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,080 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,404 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 972 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 296,741 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,534 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 116 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,561,790 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,933 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,113 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,052 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,255) ปริมณฑล (1,159) จังหวัดอื่น ๆ (8,638)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(7) สุราษฎร์ธานี(1) ชลบุรี(1) ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศลักแซมเบิร์ก 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 214.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102,090 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 730,206 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,463 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 474,019 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,421 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,034 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,313,727 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,890 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,148 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,441 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,876 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 20,295 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,150 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,223 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม