รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,200 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,678,297 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,996 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 138 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,388 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,046 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 295,769 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,418 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 113 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,551,857 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,087 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 109,022 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,042 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,279) ปริมณฑล (1,274) จังหวัดอื่น ๆ (8,489)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 20 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(3) สระแก้ว(12) ชลบุรี(2) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 12 ราย
 • จากประเทศยูเครน 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 214.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106,455 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 727,274 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,617 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 473,025 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,488 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17 ,998 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,303,837 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,380 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,924 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,431 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,462 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 19,881 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,363 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,098 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม