รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,866 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,667,097 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,797 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,368 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,008 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 294,723 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,305 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 102 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,541,770 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,115 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,022 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,805 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,208) ปริมณฑล (1,010) จังหวัดอื่น ๆ (7,587)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(5) ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 4 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 236.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 213.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.33)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94,811 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 724,728 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,380 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 471,308 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,463 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17 ,957 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,294,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,817 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,703 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,418 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,987 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 20,397 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,363 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,979 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม