รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,869 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,657,231 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,715 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,352 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 864 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 293,715 ราย)
  เสียชีวิตรวม 17,203 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 92 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,531,655 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,152 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,373 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,579 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,224) ปริมณฑล (1,241) จังหวัดอื่น ๆ (7,114)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ภูเก็ต(5) สมุทรปราการ(3) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(6) และ ปัตตานี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 5 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 6 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 236.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 213.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,947 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 722,260 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,762 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 27 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 469,782 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,478 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,921 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,285,640 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,075 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,475 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,406 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,524 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 19,934 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,383 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,845 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม