รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,414 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,591,829 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,268 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,182 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 288,052 ราย)
  เสียชีวิตรวม 16,620 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,459,786 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,580 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115,423 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,226 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,579) ปริมณฑล (993) จังหวัดอื่น ๆ (7,654)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(2) เชียงราย(1) และ จันทบุรี(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 210.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.07)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 105,633 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 711,222 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,901 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 461,066 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,603 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,631 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,220,526 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,332 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 110,792 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,287 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,941 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 17,357 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,589 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,936 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม