รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,489 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,581,415 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 269 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,258 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 387 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 286,870 ราย)
  เสียชีวิตรวม 16,498 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,448,206 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,805 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,711 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,210 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,557) ปริมณฑล (1,139) จังหวัดอื่น ๆ (6,514)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 209.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.02)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,409 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 709,119 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,905 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 459,436 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,612 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,583 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,209,194 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,959 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 109,926 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,261 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,441 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 16,857 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,362 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,758 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม