รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,353 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,561,638 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,809 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 532 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,236 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,000 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 285,514 ราย)
  เสียชีวิตรวม 16,268 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,422,907 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,305 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,463 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,809 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,976) ปริมณฑล (1,653) จังหวัดอื่น ๆ (8,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) ปัตตานี(5) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 232.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.93)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,114 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 706,058 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,149 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456,620 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,678 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,465 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,185,131 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,899 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 108,257 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,218 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,527 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,943 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,706 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,400 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม