รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,975 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,549,285 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,651 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 92 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,224 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,213 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 284,514 ราย)
  เสียชีวิตรวม 16,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 127 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,408,602 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,700 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124,540 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,864 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,123) ปริมณฑล (1,489) จังหวัดอื่น ๆ (8,252)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(3) นราธิวาส(4) เชียงราย(2) และ สระแก้ว(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 131,009 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 705,293 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,580 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 455,074 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,736 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,413 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,171,232 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,554 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 107,441 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,197 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,080 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,496 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,537 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,220 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม