รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564


ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,697 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,537,310 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,313 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,205 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,203 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 283,301 ราย)
  เสียชีวิตรวม 16,016 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,393,902 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,540 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 127,392 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,239) ปริมณฑล (1,482) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(8)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 8 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.92)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127,463 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 702,978 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,458 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 453,407 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,343 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,156,678 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,754 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 106,619 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,176 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,646 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,062 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,472 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,017 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม