รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,256 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,524,613 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,620 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,194 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,143 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 282,098 ราย)
  เสียชีวิตรวม 15,884 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,380,362 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,829 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,367 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,763 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,456) ปริมณฑล (1,718) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(2) นราธิวาส(1) กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(11)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 11 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 133,620 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 699,748 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 451,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,266 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,142,924 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,990 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,981 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,154 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,952 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 14,368 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,781 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม