รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,252 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,511,357 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,816 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,179 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,391 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 279,955 ราย)
  เสียชีวิตรวม 15,753 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,366,533 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,695 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 129,071 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,207 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,455) ปริมณฑล (1,404) จังหวัดอื่น ๆ (7,348)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) สระแก้ว(2) นราธิวาส(5) กรุงเทพฯ(7) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,579 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 696,867 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,333 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 449,845 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,903 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,202 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,127,934 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,759 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,344 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,140 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,730 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 14,146 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,692 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,545 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม