รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,709 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,489,186 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,962 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,155 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 878 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,920 ราย)
  เสียชีวิตรวม 15,469 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 106 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,341,144 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,125 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132,573 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,840 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,831) ปริมณฑล (1,891) จังหวัดอื่น ๆ (7,118)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) เชียงราย(1) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 229.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32,731 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,880 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,809 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 446,573 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,073 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,097,830 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 14,954 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 104,094 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,109 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,185 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 13,601 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,040 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,090 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม