รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,109 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,462,901 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,892 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 854 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,131 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,357 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 275,922 ราย)
  เสียชีวิตรวม 15,246 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,317,527 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,280 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 130,128 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,249 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,843) ปริมณฑล (1,989 จังหวัดอื่น ๆ (8,417)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 204.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157,925 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 690,714 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,367 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 442,928 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,202 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,944 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,067,327 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,577 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 102,834 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,089 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,347 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 12,763 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,521 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,637 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม