รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,897 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,434,237 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,797 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,116 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,697 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 273,409 ราย)
  เสียชีวิตรวม 14,953 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 188 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,290,556 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,527 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,728 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,494 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,141) ปริมณฑล (2,120) จังหวัดอื่น ๆ (8,233)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) ภูเก็ต(2) เชียงราย(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 227.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 203.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 164,509 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 685,023 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,361 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 438,951 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,263 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,784 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,030,935 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,495 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 101,443 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,067 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,905 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 12,321 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,585 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,186 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม