รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,798 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,420,340 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,117 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,107 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,208 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 271,712 ราย)
  เสียชีวิตรวม 14,765 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 144 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,277,029 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,133 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,546 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,325 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,263) ปริมณฑล (1,932) จังหวัดอื่น ๆ (8,130)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(5) ตาก(10) เชียงราย(2) สระแก้ว(4)และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 12 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 226.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 203.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.71)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 142,059 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 682,341 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,491 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436,527 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,304 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,693 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,011,440 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,669 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 100,790 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,058 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,682 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 12,098 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,508 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,936 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม