รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,403 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,352,953 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,770 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,059 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,275 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 264,825 ราย)
  เสียชีวิตรวม 13,920 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 189 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,197,391 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,610 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 141,642 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,045 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,495) ปริมณฑล (2,571) จังหวัดอื่น ๆ (7,979)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สุราษฎร์ธานี(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(2) สระแก้ว(5) และ อยู่ระหว่างประสาน(8)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 13 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 200.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.55)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160,748 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 674,547 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,148 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 425,414 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,759 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,265 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,919,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,307 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,524 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,007 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,742 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,158 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,420 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,470 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม