รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,176 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,322,519 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,940 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,033 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,714 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 260,595 ราย)
  เสียชีวิตรวม 13,511 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 228 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,166,364 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,769 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142,644 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,654 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,691) ปริมณฑล (2,255) จังหวัดอื่น ๆ (7,708)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(4) สระแก้ว(3) กรุงเทพฯ(5) และ สตูล(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศลาว 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 222.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107,060 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 669,022 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,130 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 420,402 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,017 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,082 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,880,734 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,547 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,339 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,981 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,365 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,781 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,208 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,701 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม