รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,988 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,294,522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,561 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,011 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,966 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 257,578 ราย)
  เสียชีวิตรวม 13,042 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 187 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,132,858 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,284 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 148,622 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,527 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,610) ปริมณฑล (2,216) จังหวัดอื่น ๆ (7,701)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(16)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 16 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.39)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,586 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,219 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,521 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 415,416 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,303 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,891 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,844,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,396 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,300 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,957 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,933 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,349 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,137 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,074 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม