รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,452 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,280,534 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,268 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,994 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,688 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 255,612 ราย)
  เสียชีวิตรวม 12,855 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 224 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,115,574 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,257 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 152,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,956 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,906) ปริมณฑล (2,651) จังหวัดอื่น ๆ (8,399)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สระแก้ว(9) ตาก(1) สตูล(7) และ นราธิวาส(8)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 15 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.37)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,682 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 665,858 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,924 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 412,587 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,350 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,795 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,824,439 แราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,057 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,839 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,950 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,761 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,177 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,566 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,793 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม