รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,942 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,265,082 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,549 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,966 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,110 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 253,924 ราย)
  เสียชีวิตรวม 12,631 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 257 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,097,317 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,351 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 155,134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,659 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,835) ปริมณฑล (3,435) จังหวัดอื่น ๆ (8,389)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 220.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 182,593 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 664,935 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,346 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 409,509 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,330 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,693 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,805,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,378 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,417 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,937 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,605 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,127 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,922 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,446 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม