รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,956 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,234,487 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,361 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 356 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,958 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,222 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 250,579 ราย)
  เสียชีวิตรวม 12,103 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 262 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,058,704 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,936 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163,680 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,583 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,322) ปริมณฑล (2,752) จังหวัดอื่น ๆ (8,509)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(1) ตราด(1) จันทบุรี(1) กรุงทพฯ(1) ภูเก็ต (2) นราธิวาส(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(9)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 219.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 196 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.41)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184,420 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 659,927 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,971 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 402,640 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,109 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,490 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,765,016 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,762 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,510 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,916 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,289 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,857 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,434 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,868 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม