รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,536 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,174,091 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,894 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,918 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,306 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 243,113 ราย)
  เสียชีวิตรวม 11,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 264 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 985,246 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,927 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 177,702 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,821) ปริมณฑล (3,101) จังหวัดอื่น ๆ (9,278)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) เชียงราย(2) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,381 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,058 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 389,134 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,518 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,077 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,685,510 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,597 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,770 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,870 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,466 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,526 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,103 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,405 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม