รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,984 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,157,555 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,559 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,910 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,094 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 240,807 ราย)
  เสียชีวิตรวม 10,879 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 292 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 964,319 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,535 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 182,357 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,653 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,141) ปริมณฑล (3,518) จังหวัดอื่น ๆ (9,994)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) เชียงราย(1) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 190,370 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 653,405 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,805 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 47 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 386,202 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,490 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,968 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,662,913 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,070 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,369 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,858 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,351 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,411 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,920 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,053 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม