รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,702 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,139,571 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,677 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 342 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,903 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,674 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 238,713 ราย)
  เสียชีวิตรวม 10,587 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 273 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 943,784 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,163 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,200 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,351 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,699) ปริมณฑล (3,563) จังหวัดอื่น ๆ (10,089)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ยะลา(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) จันทบุรี(3) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 215.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 192.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.41)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,953 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 651,956 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,558 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 31 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 49 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 383,514 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,547 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,850 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,640,843 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 24,599 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,958 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,841 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,104 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,488 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,575 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,667 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม