รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,417 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,102,368 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,953 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,882 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,308 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 234,633 ราย)
  เสียชีวิตรวม 10,085 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 297 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 903,015 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,186 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 189,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,261 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,139) ปริมณฑล (4,493) จังหวัดอื่น ๆ (9,629)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) สุราษฎร์ธานี(1) เชียงราย(1) นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) ประจวบคีรีขันธ์(1)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 213.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 191.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.48)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,619 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 648,161 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,016 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 32 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 50 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 378,377 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,584 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,622 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,593,602 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,837 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,107 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,821 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,957 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 8,342 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,811 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,014 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม