รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,491 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,066,786 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,014 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,869 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,072 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 230,581 ราย)
  เสียชีวิตรวม 9,562 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 242 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 861,770 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,134 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 195,454 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,086 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,472) ปริมณฑล (4,100) จังหวัดอื่น ๆ (9,514)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ยะลา(2) ภูเก็ต(1) ตาก(3) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 212.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 190.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.47)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,810 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 645,058 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,420 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 373,685 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,772 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,374 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,555,093 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,807 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,231 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,792 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 7,854 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,214 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8,277 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม